Historisk arkiv

Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere.

Forskriften er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak til lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr, jf. Prop. 99 L (2018-2019) og Innst. 348 L (2018-2019) hvor det er lagt til grunn at det skal etableres en egen omstillingsordning på til sammen 100 millioner kroner som skal forvaltes av Innovasjon Norge. 

For å utfylle omstillingsordningen som forvaltes av Innovasjon Norge, skal en mindre del av midlene benyttes til en ordning for tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere. Formålet er å bidra til at mottakeren kan gjennomføre nødvendig arbeidsrettet kompetanseheving for å kunne få annet inntektsgivende arbeid etter avvikling av hold av pelsdyr.

Tilskuddsmidlene vil bli utlyst av Landbruksdirektoratet.