Historisk arkiv

Gode muligheter for å dyrke mer grønnsaker i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norske forbrukere etterspør stadig mer grønnsaker. Det er mulighet til å øke både volum, og dyrke nye typer grønnsaker og plantevekster i Norge.

Landbruks- og matministeren var denne uken på besøk hos Ole Didrik Stensohn, som dyrker blant sylteagurk.
Landbruks- og matministeren var denne uken på besøk hos Ole Didrik Stensohn, som dyrker blant annet sylteagurk. Fra venstre: Ole Didrik Stensohn, Beate Skretting og Olaug Bollestad. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Vi er selvforsynte på flere områder i norsk landbruk som melk, egg og kjøtt, men vi er ikke selvforsynte i grøntsektoren, så det er det gode muligheter for å øke denne produksjonen. Og da er det viktig å ha kunnskap om hvilke arealer i landet som egner seg best til de ulike vekstene slik at vi kan utnytte ressursene bedre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Grøntsektoren er et stort og økende marked

Forbruket av frukt/bær/grønnsaker i Norge har økt 24 % de siste 10 årene, og er dobbelt så høyt som på 1960-tallet. Norsk produksjon har ikke økt tilsvarende. Det er dermed stort potensial til å øke både frukt- og grønnsaksproduksjonen.

– I de to siste jordbruksoppgjørene har derfor frukt, bær og grøntsektoren vært en hovedsak. I jordbruksoppgjøret for 2019 ble det vedtatt en særskilt pakke for innovasjon og vekst i grøntsektoren, sier Olaug Bollestad.

Naturforholdene setter likevel grenser for hvilke arealer som egner seg til grønnsaksdyrking. NIBIO har laget en ny kartløsning, som viser hvor det er best potensiale for dyrking av femten ulike typer grønnsaker, vil kunne bidra til mer kunnskap om hvilke arealer som egner seg best til de ulike vekstene.

Landbruks- og matministeren var denne uken på besøk hos NIBIO sin forskningsstasjon på Landvik og fikk høre om blant annet muligheten til å dyrke soyabønner på Sørlandet.
Landbruks- og matministeren var også denne uken på besøk hos NIBIO sin forskningsstasjon på Landvik og fikk høre om blant annet muligheten til å dyrke soyabønner på Sørlandet. Fra venstre: Olaug Bollestad, Beate Skretting og Randi Seljåsen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Innovasjon

– Forbrukerne etterspør andre typer grønnsaker enn tidligere. Det er da kjekt å se at bøndene er villige til å snu seg rundt, og at det dyrkes nye vekster som en før ikke kunne tenke seg at vi kunne dyrke i Norge, sier Bollestad.

Ved NIBIO sin stasjon på Landvik forsker de blant annet på å dyrke nye typer grønnsaker i Norge, slik som soyabønner og søtpotet. Sørlandet er et område i landet som har et klima som gjør det godt egnet til å dyrke slike vekster.