Historisk arkiv

Dyrevelferd:

Landbruks- og matdepartementet fastsetter krav om dyrevelferdsprogram for svin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En samlet svinenæring har etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for svin. Programmet stiller krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteriene og kursing av alle som håndterer grisen. Landbruks- og matdepartementet gjør nå programmet obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin. Forskriften ble fastsatt 10. juni 2020.

Dyrevelferdsprogrammet er helt sentralt i arbeidet med å bedre dyrevelferden for gris. Det vil gjøre det enklere å fange opp bønder som bryter regelverket. Dyrevelferdsprogrammet vil generere om lag 3500 veterinærbesøk hos slaktegris alene. I tillegg kommer avls- og smågrisbesetningene.   

– Jeg er godt fornøyd med at hele næringen har tatt nødvendige grep for å bedre dyrevelferden for svin. Ved å gjøre programmet obligatorisk for alle som produserer svin, sikrer vi at alle er med på å løfte dyrevelferden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Viktig med dialog mellom myndigheter og næring 

Landbruks- og matministeren er opptatt av at næringen og myndighetene arbeider sammen for å løse utfordringene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil fortsette å ha tett oppfølging av svinenæringen. 

– Dette ikke er skippertaksarbeid, men langsiktig og kontinuerlig forbedring. Vi ser allerede at tiltakene virker og vi skal ha varig endring og effekt av dette arbeidet, sier landbruks- og matministeren.

Griser i binge.
Dyrevelferdsprogrammet er helt sentralt i arbeidet med å bedre dyrevelferden for gris. Foto: Torbjørn Tandberg