Historisk arkiv

Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En ny app på mobilen gjør at jegere kan legge igjen papirer og dokumentasjon hjemme når de drar på jakt.

Den nye appen er kalt «Min jegerdokumentasjon», og er det foreløpig siste resultatet av et langvarig arbeid for å gjøre tjenester for norsk jegere digitale. Fra før har alle jegere fått sin egen side med pålogging («Min jegerside») i Jegerregisteret, med oversikt over alle data som er registrert.

Den nye appen henter data fra Jegerregisteret og gir dokumentasjonen som trengs på at skyteprøve er bestått, jegeravgift betalt og registrering som lisensjeger er utført. Jegeren må selv sørge for at kontrolløren av skyteprøven på skytebanen gir digital kvittering i appen på at prøven er gjennomført og bestått.

De digitale løsningene for jegere er utviklet i tett samarbeid med Brønnøysundregistrene som driver Jegerregisteret, og Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det Frivillige Skyttervesen som arrangerer skyteprøven lokalt. Det er lagt vekt på at tjenestene som lages skal være enkle og lite tidkrevende for brukerne.

Det er også utviklet en egen app for kontrollører av skyteprøven.

Jeger
En ny app på mobilen gjør at jegere kan legge igjen papirer og dokumentasjon hjemme når de drar på jakt. Foto: Espen Stokke/Landbruks- og matdepartementet.