Historisk arkiv

Nye kart viser hvor det er best å dyrke grønnsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norske forbrukere etterspør stadig mer grønnsaker. Nye kart viser potensialet for grønnsaksdyrking i ulike deler av landet. Kartene kan bidra til å øke den norske grønnsaksproduksjonen.

Spørsmålet er hvor i landet potensialet er størst for dyrking av ulike vekster. Nylig lanserte NIBIO femten grønnsakskart som kan gi en del av svaret. Kartene er tilgjengelige på nettet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hilser de nye kartene velkommen. 

– Endelig har vi fått kart som viser potensial for dyrking av grønnsaker. Forbrukerne etterspør stadig mer frukt og grønt. Når bonden og forvaltninga skal svare på denne etterspørselen, vil de nye kartene være et godt hjelpemiddel, sier landbruks- og matminister Bollestad.

– Mitt inntrykk er at både næring og forvaltning er opptatt av å øke andelen av norskproduserte grønnsaker. Da er det viktig å ha kunnskap om naturgrunnlaget.

Bollestad peker på at mange aktører i verdikjeden har nytte av denne typen kartbasert informasjon og ser fram til at grønnsakskartene blir tatt i bruk.

Modellen som legger grunnlaget for kartene, tar utgangpunkt i jordsmonnets egenskaper, værdata og grønnsakenes krav til vekstsesong. Fordi modellen krever jordsmonninformasjon, finnes det bare kart for områder som er jordsmonnkartlagt.

Arealene inndeles i sju klasser. Klassene angir om krav til vekstsesong innfris og om teksturen i overflatesjiktet er velegnet eller ikke for den enkelte grønnsak.