Historisk arkiv

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bønder som er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene kan stelle sine egne dyr, så lenge de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene.

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å overholde de hygieniske retningslinjer i tillegg til anbefalinger om sosial distansering. For bonden betyr det:

  • Ikke jobb sammen med røkter eller annet personell.
  • Hold to meters avstand til alle som må inn på gården

For å unngå smittespredning er det viktig å styrke renholdet av berøringspunkter som besøkende kan komme i kontakt med.

Det er ingenting som så langt tilsier at viruset smitter fra mennesker til dyr. Etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsynet likevel et generelt føre-var-råd om at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig.