Historisk arkiv

Nyheter

Behov for mer overskuddsmat til matsentralene under koronautbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad oppfordrer bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene.

De 7 matsentralene som er spredt utover Norge, distribuerer fullverdig overskuddsmat fra produsenter, grossister og dagligvarebutikker til ideelle organisasjoner som gir denne til vanskeligstilte personer. Under korona-pandemien har behovet for mat økt med 70 prosent, og selv om matsentralene har fått inn 30 prosent mer mat i løpet av pandemien, har de fortsatt behov for mer.

- Jeg oppfordrer bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

- Jeg synes det er kjempeflott at bedrifter har snudd seg rundt og levert mer overskuddsmat til matsentralene. Matsentralene og de veldedige organisasjonene har distribuert all denne maten til vanskeligstilte personer. De gjør alle en kjempeviktig jobb, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Nylig kom en rapport som beskriver hvordan matsentralene har delt ut mer mat til vanskeligstilte mennesker under koronautbruddet, samtidig som de reddet økte mengder mat som stod i fare for å bli til matsvinn. Gjennom samarbeid og innovasjon var matsentralene i stand til å tilpasse seg den nye situasjonen med å finne kreative løsninger for å fortsette å støtte ideelle organisasjoner med å nå ut til mennesker i en vanskelig situasjon.

For eksempel utnyttet Matsentralene i Oslo og Bergen de større volumene med overskuddsmat ment for kommersielle kjøkkener, og samarbeidet med lokale kjøkkener om å benytte denne maten til ferdigretter som ble distribuert gjennom matsentralene. På denne måten var matsentralene i stand til å redde mer mat fra å bli matsvinn, mens ideelle organisasjoner var i stand til å fortsette tilby måltider til mennesker i sårbare situasjoner. Bedret intern distribusjon mellom matsentralene av økte mengder overskuddsmat bidro også til at matsentralene kunne redde mer mat.

Landbruks- og matdepartementet har for 2020 bevilget 7,8 millioner kroner til Matsentralen Norge som er en paraplyorganisasjon for alle landets 7 matsentraler. I 2019 omfordelte nettverket av matsentraler 2627 tonn mat som tilsvarer over 5,25 millioner måltider.