Historisk arkiv

Fem skogfagstudenter hedret med stipender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

– Det er en stor glede for meg å få være med på denne stipendutdelingen, og ikke minst ønske dere velkommen til en viktig næring som trenger unge folk med god kompetanse. Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

Velg Skog stipendene i 2020 gikk til:

Beste Bacheloroppgave HINN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Nils Hidle Gedde fra Aurskog-Høland,

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Anders Askerud Ringstad fra Lier
  • Johanna Sætherø Steen fra Trondheim
  • Maximilian Matthias Zimmermann fra Kvinnherad

Beste masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Eivind Handegard fra Fana

Hedret fem skogfagstudenter

Et masterstipend på 50 000 kroner ble delt ut til tre masterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid. I tillegg ble det delt ut et stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend på 25 000 kr for beste bacheloroppgave ved HINN - Evenstad.  Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

Alle stipendmottagerne har allerede fått et bredt spekter av relevante jobber ute i det private næringslivet, i forvaltningen og innenfor forskningen.

Velg Skog

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av skogsektoren, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening, NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

Granskog.
Granskog. Foto: Torbjørn Tandberg