Historisk arkiv

Granskogen i Norge mer robust mot barkbiller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er urovekkende store skader av barkbiller på granskogen i Sentral Europa. Tsjekkia er hardest rammet, men det meldes i år om fortsatt store skader i sørlige deler av Sverige.

Situasjonen er heldigvis mindre urovekkende i Norge. En nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), viser at det nasjonalt kun har vært en svak økning i mengden av stor granbarkbille i 2020. Vestfold som har meldt om mye barkbilleskader i fjor og i år, har faktisk færre biller i overvåkingen. Rapporten åpner for at tørken 2018, i større grad enn barkbillene, kan ha vært den primære årsaken til skogskadene. Dette viser at barkbillene alene ikke utløser store angrep, men at tørke og vindfall er elementer som må til for å bane vei for barkbillene. Dette er en observasjon som skogeierne bør tenke på ved tiltak mot barkbillene. Opprydding av skadet skog som det viktigste tiltaket mot barkbillene, har f.eks. liten effekt hvis billene ikke er tilstede under barken på trærne.

Saken fortsetter under bildet.

Granskog i Setesdalen
Barkebillesituasjonen er heldigvis mindre urovekkende i Norge. En nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), viser at det nasjonalt kun har vært en svak økning i mengden av stor granbarkbille i 2020. Foto: NIBIO

Klimatilpasset granskog

Ekspertene på NIBIO mener skadebildet i Norge og Europa kan forklares ved granskogens tilpasning til klima. Grana dominerer og trives best i den nordlige boreale barskogen. Skadene vi har hatt i Norge i de siste årene, har vært konsentrert til lavlandet rundt Oslofjorden. Skadene er i likhet med skader vi ser i andre deler av Europa i mer tørkesvake områder der grana i større grad er plantet. Forskerne mener derfor skogeiere i tørkesvake lokaliteter rundt Oslofjorden ved nyplanting bør vurdere å skifte til andre mer robuste treslag som f.eks. furu.