Historisk arkiv

Høring - Forslag om endringer i viltloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Klima- og miljødepartementet sendt på høring forslag til endringer i viltloven om bruk av kunstig lys (lommelykt og nattoptikk) ved jakt på villsvin.

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å legge til rette for en effektiv jakt slik at villsvinbestanden i Norge er så lav som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Forslaget til endringer i viltloven og utøvelsesforskriften innebærer at kunstig lys (nattoptikk og lommelykt) kan benyttes ved jakt på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område kan følges opp.

I tillegg foreslår departementene en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet "kunstig lys".

Høringsfristen er 5. januar 2021.

Villsvin.
Villsvin. Foto: Colourbox