Historisk arkiv

Korona reduserer matsvinnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

To undersøkelser viser at forbrukerne kaster mindre mat etter koronautbruddet, og en ny rapport viser at mer overskuddsmat blir reddet av matsentralene under koronautbruddet.

– Koronautbruddet har gjort oss alle mer bevisste på matproduksjon og matforsyning, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– I starten opplevde vi tendenser til hamstring av mat i butikkene, men det la seg raskt da folk så at matforsyningen i Norge i all hovedsak gikk som normalt, forsetter hun.

– Norske bønder gjør en stor innsats hver dag gjennom hele året for å produsere trygge og gode råvarer av høy kvalitet. Ansatte i industrien, transportører og butikkansatte har gjort en stor ekstrainnsats for at det skal være mat nok til alle. Da er det gledelig at også forbrukerne har blitt mer oppmerksomme på å redusere matsvinnet, sier Bollestad.

To undersøkelser viser at mellom 25-42 prosent av forbrukerne kaster mindre mat etter koronautbruddet. Den ene undersøkelsen oppgir også at 52 prosent er blitt mer bevisste på å ikke kaste mat, og oppgir samtidig kombinasjonen av denne økte bevisstheten og at man går sjeldnere i butikken som viktigste årsaker til at man kaster mindre mat enn tidligere. Begge undersøkelsene oppgir også mer tid i hjemmet til både matlaging og måltider som viktige årsaker til mindre matsvinn. Undersøkelsene er gjennomført av Nofima og Opinion.

Mengden overskuddsmat som blir redistribuert av matsentralene har også økt med 24 prosent under koronautbruddet, ifølge en ny rapport fra Matsentralen Norge. Rapporten beskriver hvordan matsentralene kunne fortsette å dele ut mat til vanskeligstilte mennesker under koronautbruddet, samtidig som de reddet økte mengder mat som stod i fare for å bli til matsvinn. Gjennom samarbeid og innovasjon var matsentralene i stand til å tilpasse seg den nye situasjonen med å finne kreative løsninger for å fortsette å støtte ideelle organisasjoner med å nå ut til mennesker i en vanskelig situasjon.

Matrester.
To undersøkelser viser at mellom 25-42 prosent av forbrukerne kaster mindre mat etter koronautbruddet. Foto: Colourbox

For eksempel utnyttet Matsentralene i Oslo og Bergen de større volumene med overskuddsmat ment for kommersielle kjøkkener, og samarbeidet med lokale kjøkkener om å benytte denne overskuddsmaten til ferdigretter som ble distribuert gjennom matsentralene. På denne måten var matsentralene i stand til å redde mer mat fra å bli matsvinn, mens ideelle organisasjoner var i stand til å fortsette tilby måltider til mennesker i sårbare situasjoner. Bedret intern distribusjon mellom matsentralene av økte mengder overskuddsmat bidro også til at matsentralene kunne redde mer mat.

Landbruks- og matdepartementet har for 2020 bevilget 7,8 millioner kroner til Matsentralen Norge som er en paraplyorganisasjon for alle landets 7 matsentraler. Matsentralene distribuerer fullverdig overskuddsmat fra produsenter, grossister og dagligvarebutikker til vanskeligstilte personer. I 2019 omfordelte nettverket av matsentraler 2627 tonn mat som tilsvarer over 5,25 millioner måltider.