Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Legger fram tiltaksplan for ville pollinerende insekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Onsdag 11. august legger klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og landbruks- og matminister Olaug Bollestad fram "Tiltaksplan for ville pollinerende insekter". Tiltaksplanen følger opp Nasjonal pollinatorstrategi fra 2018, og skal bidra til å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Det er avgjørende for matproduksjonen og for å opprettholde naturlige økosystemer.

Onsdag 11. august kl. 10.30.
Ola Narr parken – se kart under

kl. 10:25 Oppmøte på Ola Narr (nordre inngang, se kartet)
kl. 10:30 Innledning ved klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
kl. 10:35 Innledning ved landbruks- og matminister Olaug Bollestad
kl. 10:40 Oslo kommune v/ driftsansvarlig Kristian S. Tunby forteller om deres arbeid med pollinerende insekter
kl. 10:45 Kristina Bjureke (forsker v/NHM) forteller om betydingen av pollinerende insekter
kl. 10:55 Hallvard Elven (forsker v/NHM) håver inn insekter og forteller om deres krav til levemiljø

Kart:

Oppmøte ved den nordre inngangen til parken ved busstoppet Fougners veg i Grenseveien. 
På grunn av bygging av Tøyenbadet så er vegen fra sør stengt.
Blomsterenga er avmerket med kryss på kartet.

Kart Ola Narr parken.

Bakgrunn – Ola Narr

Ola Narr-parken, sammen med Tøyenparken, innehar en rik flora og insektfauna. Det finnes flere rester av eldre kulturlandskap og små restareal av grunnlendt mark med rik flora. Området har tidlegere hatt en av landets største førekomster av lodnefiol (sterkt trua), og denne finnes fremdeles.

Både i åpen eng, i kantsoner og stedvis inne i skogen (nordre del) er det en rik engflora med rødlista og sjeldne karplanter.

Det er laget en detaljert skjøtselsplan for området. Aktuelle tiltak er luking av fremmende arter, krattrydding, samt årlig slått.

Det er restaurert et område tilbake til blomstereng etter at en barnehage ble revet.