Historisk arkiv

Ny søknadsrunde for mentorordninga i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Er du ny bonde kan du søkje om å får delta i mentororodninga til Norsk Landbruksrådgiving.

Mentorordninga i landbruket inneber at du som ny bonde gjer ei formell avtale med ein erfaren kollega om å vere diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Tilbodet omfattar alle produksjonar, også Inn på tunet, lokal foredling med meir.

Søknadsfrist er 1. desember.

Kvinnelig bonde i fjøs.
Med mentorordninga i landbruket kan du avtale med ein erfaren kollega om å vere diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Foto: Colourbox