Historisk arkiv

Velkommen til konferanse om Matnasjonen Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hvordan skal vi skape sterke mat- og reiselivsregioner i Norge? Hvordan skal vi samarbeide for å fremmer sunt og bærekraftig kosthold? Det skal politikere og mat- og reiselivsbransjen diskutere på en digital konferanse 31. august.

Nett-tv Velkommen til konferanse om Matnasjonen Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringen har lagt fram strategien “Matnasjonen Norge”, og inviterer til en digital konferanse for å inspirere til oppfølging av strategien i et regionalt perspektiv.

Forside Strategi
Foto: Design Gjerholm.

Tid: Tirsdag 31. august kl. 10.00 - 12.30
https://vimeo.com/event/1236477

Regjeringens visjon for Matnasjonen Norge er at; "I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse."

Et bredt spekter av aktører fra næringsliv, offentlig sektor og virkemiddel­apparatet deltar i panelsamtaler om hvordan vi kan samarbeide for å bygge Norge som matnasjon mot 2030. Konferansen vil spesielt ta for seg hvordan regionene kan bidra til å bygge en sterk matnasjon.

I panelsamtalene deltar:

 • Nina Sundqvist, adm. direktør Stiftelsen Norsk Mat
 • Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
 • Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge
 • Camilla Beck, markedsdirektør Norges sjømatråd
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef og doktorphilos  Folkehelseinstituttet
 • Ingvill Størksen, bransjedirektør Virke dagligvare
 • Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune
 • Bernt Bucher Johannessen, daglig leder Hanen
 • Elsie Brenne, folkehelserådgiver Viken fylkeskommune
 • Charlotte Mohn Gaustad, kokk og inspirator for Matgledekorpset Innlandet
 • Halvar Ellingsen, Bondelagskokken
 • Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet
 • Trude Nordli, fagsjef Sjømat Norge
 • Bodhild Fjelltveit, andre nestleder Norges Bondelag

Konferansen vil bli ledet av Vigdis Harsvik, regiondirektør i Innovasjon Norge Trøndelag.

Program for konferansen om Matnasjonen Norge:

Kl. 10.00

Møteleder regiondirektør i Innovasjon Norge Trøndelag, Vigdis Harsvik, ønsker velkommen til konferanse, og gir en kort presentasjon av strategien

Hilsen fra landbruks- og matministeren, helse- og omsorgsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og næringsministeren i samtale om felles ambisjoner og planer for matnasjonen Norge

 

Kl. 10.20

Panelsamtaler med følgende  4 tema:

 • Hvordan kan blå og grønn matsektor samarbeide bedre for å utnytte sine fortrinn for å skape større verdier og flere arbeidsplasser?

 • Hvordan kan vi samarbeide bedre for å styrke arbeidet med mat, kosthold og måltidsglede i befolkninge? Her er fokus på barn, unge og eldre.
 • Hvordan skal vi bygge sterke mat- og reiselivsregioner?
 • Hvordan kan vi øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen?
Kl. 12.20

Oppsummering og veien videre ved statssekretær i LMD Widar Skogan og Natalia Golis fylkesvaraordfører Vestland.

Kom med dine innspill og spørsmål

Det vil være mulig å sende inn spørsmål til paneldeltakerne underveis i konferanse. Spørsmål sendes til: matnasjonennorge@lmd.dep.no

Nærmere om strategien for Matnasjonen Norge

Strategien ble lagt frem 12. februar 2021. Gjennom samarbeid og innsats på fire utvalgte innsatsområder skal visjonen for Matnasjonen Norge bli realisert:

 1. Produksjon av og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet
 2. Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
 3. Innovasjon og mangfold
 4. Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging

Det er en ambisjon å få til en bedre utnytting av synergier mellom blå og grønn sektor og koblinger mot folkehelse og sunnere kosthold. Strategien legger stor vekt på at arbeidet med utvikling av Matnasjonen Norge må skje i fellesskap mellom aktører innen offentlig og privat sektor. På regionalt nivå er fylkeskommunene, som regionale utviklingsaktører, oppfordret til å ta en lederrolle for å sikre god utvikling og kobling mot regionalt næringsliv og innen folkehelsefeltet.

I strategien ble det varslet at det skulle gjennomføres avsparkskonferanser for å få til en god forankring av strategien og kobling til det regionale nærings­utviklings­­arbeidet og folkehelsearbeidet. Denne konferansen er et viktig ledd i arbeidet med å koble den nasjonale innsatsen sammen med regionale planer og strategier.