Historisk arkiv

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har bestemt at de nærmere 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor, kan få fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021.

Korona-pandemien har gjort at mange land har innført strenge innreiserestriksjoner. Sammen med tilnærmet full stans i flytrafikken har dette ført til at sesongarbeiderne ikke kommer seg hjem. I Norge har dette i hovedsak dreid seg om sesongarbeidere fra Vietnam. 

– Det er uheldig at så mange tidligere sesongarbeidere ufrivillig har måttet oppholdt seg i Norge uten gyldig oppholdstillatelse, uten rettigheter og uten muligheter til å kunne arbeide. Det har vært viktig å få på plass en ordning som gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Næringen har vært opptatt av å få denne avklaringen slik at sesongarbeidere som sitter fast i Norge kan få muligheter til å jobbe og tjene penger mens de er i landet sier Bollestad videre. 

Unntak fra seksmåneders regelen

For sesongarbeidere fra land utenfor EU/EØS er det krav om seksmåneders opphold utenfor Norge før de kan få ny sesongtillatelse. Det er denne regelen sesongarbeiderne, som har vært i Norge siden 2020, nå har fått unntak fra. Unntaket gjelder kun for sesongarbeidere som sitter fast i Norge på grunn av innreiserestriksjoner i hjemlandet, som følge av covid-19.

Behandling av søknader om sesongtillatelse for sesongen 2021

En viktig forutsetning for å få behandlet søknad om sesongtillatelse, er muligheten for å returnere til hjemlandet etter at oppholdstillatelsen går ut. Korona-pandemien har ført til at det er flere land det er vanskelig å reise tilbake til.

Vi må unngå at vi får samme problemer framover med sesongarbeidere, som ufrivillig blir sittende fast i Norge, og ikke får reist hjem når de ønsker det. Slik det er nå, vil vi derfor ikke behandle søknader fra sesongarbeidere som kommer fra land det er vanskelig å returnere til, sier landbruks- og matminister Bollestad (KrF).

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge
Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg