Historisk arkiv

Matnasjonen Norge må kjennetegnes av tydelige og særpregede matregioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fredag 12. februar lanserte regjeringen sin strategi for Matnasjonen Norge. Bygging av sterke mat- og reiselivsregioner er en viktig del av Matnasjonen Norge.

Flere av regionene har jobbet systematisk over mange år for å i større grad løfte fram og synliggjøre bedrifter som tilbyr særpregede mat- og drikkeprodukter i sitt område, og bidra til økt samarbeid mellom matprodusenter og reiselivs- og turistnæringene. Her er mulighetene store for ytterligere utvikling. Regjeringen vil samarbeide med regionene for å ta ut potensialet i enda større grad. Det skal arrangeres regionale avsparkskonferanser i løpet av 2021. For å sikre god regional utvikling og kobling mot næringslivet, oppfordres fylkeskommunene og det regionale partnerskapet til å ta en lederrolle.

Du kan se leder av fylkesordførerkollegiet og fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandviks hilsen til Matnasjonen Norge her: