Historisk arkiv

OECD har vurdert innovasjon, produktivitet og bærekraft i norsk landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har bestilt en uavhengig gjennomgang fra OECD om innovasjon, produktivitet og bærekraft i landbruket i Norge. Rapporten blir overlevert til departementet tirsdag 2. mars.

Food and Agriculture Review of Norway: Assessment and Recommendations

Nett-tv OECD presenterer landrapporten for Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Tirsdag 2. mars, kl. 15.00 -16.00
Sted: Overlevering av rapporten fra OECD vil skje digitalt og kan følges på direktesending nedenfor.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har studert landbruksområdet i Norge bredt, men med vekt på landbrukets innovasjonsarbeid. Hensikten med studien er å få vurderinger av forbedringspotensialet til norsk landbruk og matproduksjon i framtida. Rapporten peker også på hva som er godt arbeid innen grønn sektor i Norge.

Til sammen har 15 land fått utarbeidet en tilsvarende rapport utfra et rammeverk som OECD har utarbeidet. Utgangspunktet for dette rammeverket er overordnede politikkområder som innovasjon, produktivitet og bærekraft innen landbruk.

Det vil bli mulig å gjøre én til én-intervjuer med Jésus Antón, senior economist OECD, og statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet i etterkant av presentasjonen.