Historisk arkiv

Utvalgte kulturlandskap i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Til tross for at kommunene rapporterer om et krevende år i 2020, med koronapandemi, stor saksmengde og mye tilrettelegging og oppfølging av grunneiere og drivere, har det vært stor aktivitet i områdene med Utvalgte kulturlandskap.

Mange kommuner har lagt ned en solid innsats og grunneiere og drivere har utført rekordmange tiltak i de verdifulle kulturlandskapene. Nyhetsbrevet viser den mangfoldige aktiviteten i de utvalgte kulturlandskapene, både knytta til jordbruksdrift, kulturarv og biologisk mangfold. Av positive hendelser i 2020 kan vi nevne at Gran (Gran kommune, Innlandet) og Ullensvang (Ullensvang kommune, Vestland) er nye utvalgte kulturlandskap, at Goarahat og Sandvikhalvøya (Porsanger kommune, Troms og Finnmark) fikk Nasjonal kulturlandskapspris og at Inner Gammelsetra (Fjellgardane i Sunndal, Sunndal kommune, Møre og Romsdal) fikk Seterprisen 2020 fra Norsk seterkultur.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestdad deler ut kulturlandskapprisen 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut Nasjonal kulturlandskapspris for 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark til Mona Henriksen, gårdbruker i Goarahat. Foto: Landbruks- og matdepartementet