Historisk arkiv

Digitalt Nordisk ministerrådsmøte 24. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jord- og skogsbruksminister Jari Leppä er vert for årets sommermøte under det finske formannskapet i Nordisk ministerråd. Det er de nordiske ministrene med ansvar for regional utvikling, fiske og havbruk, jordbruk, mat og skogbruk som møtes digitalt torsdag 24. juni. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltar fra norsk side på ministerrådsmøtet.

"Mot bærekraftige nordiske matsystemer" er hovedtemaet som skal diskuteres på ministerrådsmøtet. FNs toppmøte om bærekraftige matsystemer finner sted i september 2021. Møtet er et viktig element i FNs tiår for handling for å nå bærekraftsmålene. Det finske formannskapet har tatt initiativ til en nordisk dialog for å se på mulighetene for et felles nordisk innspill til toppmøtet. Nordisk kompetanse, innovasjon, god praksis og komersielle løsninger knyttet til matsystemer, ernæring og klimautfordringer på globalt nivå vil bli tatt opp i diskusjonen blant de nordiske ministrene.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil også ta opp  villsvinproblematikken i de Nordiske landene. Embetsmannskomiteen under Nordisk ministerråd skal nå sette i gang et arbeid med å få frem et felles kunnskapsgrunnlag  om villsvinsituasjonen.

Nordisk Ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island er medlemmer. I tillegg deltar også de selvstyrende områdene Åland, Grønland og Færøyene i samarbeidet. Formannskapet roterer årlig mellom landene. I 2022 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd.

Les mer Om Nordisk ministerråd | Nordisk samarbeid (norden.org)