Historisk arkiv

Omsetningsavgifter for andre halvår 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har etter tilråding fra Omsetningsrådet fastsatt satser for omsetningsavgift er fra 1. juli 2021.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2021 settes til 4,0 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt av Omsetningsrådet i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på egg reduseres med 0,10 kr per kg til 0,70 kr per kg for andre halvår 2021.

Omsetningsavgiften på melk reduseres med 1,0 øre per liter til 9 øre/liter for andre halvår 2021.

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2021 blir etter dette:

ku- og geitmelk        

9 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 2,50 kr/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 3,00 kr/kg

svinekjøtt      

maks 1,50 kr/kg

egg                

0,70 kr/kg

kjøtt av kylling         

28 øre/kg

kjøtt av kalkun         

28 øre/kg

Korn og oljefrø

maks. 4,0 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsbalansering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.