Historisk arkiv

Torill Moseng er ny direktør for Veterinærinstituttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Styret for Veterinærinstituttet har ansatt Torill Moseng (55) som ny administrerende direktør.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har som mål å sikre god helse for dyr, fisk og mennesker i hele Norge. Instituttet har over 300 medarbeidere som arbeider med å forebygge kjente og ukjente helsetrusler, og å formidle kunnskap om dyrevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat. Gjennom forskning, diagnostikk og risikovurderinger gir Veterinærinstituttet myndigheter og næring råd om håndtering av utbrudd og utvikling av forutseende og risikobasert beredskap.