Historisk arkiv

Jordbruksoppgjeret 2021 oversendt Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2021 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la i år fram sitt krav den 27. april, og staten la fram sitt tilbod 4. mai. Jordbruksorganisasjonane meldte den 6. mai at dei ikkje ønskte å gå i forhandlingar med grunnlag i statens tilbod. Proposisjonen er derfor basert på statens tilbod.

Jordbruksoppgjeret 2021 skal etter planen handsamast i Stortinget 16. juni:

Åkerlandskap
Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2021 er i dag oversendt Stortinget. Foto: Torbjørn Tandberg