Historisk arkiv

Nytt kurs skal inspirere til bedre matomsorg for eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et nytt e-læringskurs skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og eldre som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.

– Er det en sak som ligger hjertet mitt nært, er det at de eldre skal få god og riktig mat uansett hvor de er. Da er det viktig at vi som jobber med mat for eldre, fyller på med kunnskap og blir mer bevisste på matomsorg. Dette kurset skal inspirere, dele kunnskap og forhåpentligvis bidra til å bedre matomsorgen til eldre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Et kurs for dem som arbeider med matomsorg for eldre

E-læringskurset om mat og måltidsglede er et grunnkurs for dem som er opptatt av matomsorg for eldre mennesker. Kurset skal bidra til å øke kunnskap om mat og måltider, og ernæring og helse. Kurset tar også opp tema som matsvinn, bruk av lokale råvarer og restemat.  

– Mange eldre spiser for lite og feil mat. Derfor er det ekstra viktig at de får sunn og velsmakende mat i en hyggelig ramme, og at de selv får være med å velge hva de skal spise. Regjeringen har nettopp lagt frem en strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Matglede og helse for bruker i sentrum

Kurset er et tiltak innenfor rammene av Matnasjonen Norge og skal inspirere og gi økt forståelse for sammenhengen mellom mat, helse og god bruk av ressursene. Kurset består av fire deler. Du bestemmer selv hvilken del du vil begynne med. Kurset skal tas individuelt eller som en del av kompetanseutvikling på jobben. Om du lar deg inspirere, lærer noe nytt og får lyst til å bidra til gode matomsorgsendringer, er målet med kurset nådd.

Tilgang til kurset

De seks fylkene som har egne Matgledekorps, har 150 gratislisenser til fordeling i 2021. Deltakelse på kursene vil bli organisert gjennom Statsforvalterne i disse fylkene. Det er også mulig for kommuneadministrasjoner, frivilligheten og andre interessenter å kjøpe lisenser til eget bruk.

Har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Matgledekorpsene

E-læringskurset er utviklet av Lundensgruppen og Landbruks- og matdepartementet. E-læringskurset har tatt utgangspunkt i erfaringer som Matgledekorpsene har gjort og ulike Matgledeseminarer.

Matgledekorpsene har vært i kontakt med institusjoner og hjemmetjenesten. Sammen med ansatte, pårørende og frivilligheten har de sett på hva slags endringer som kan gjøres for å bedre mattilbudet til eldre som bor på aldershjem eller hjemme. Erfaringene med matgledekorpsene er gode. Det har blant annet ført til at noen har fått heve- og senkebord, matverter, nye møteplasser for ansatte og mer bevissthet rundt matsvinnsproblematikk.