Historisk arkiv

Å ta vare på matjorda er viktig for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Organisasjonen Jordvern Norge arrangerte i dag en nasjonal konferanse om jordvern. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt et innlegg om innstramming av jordvernmålet.

Jeg har hatt et stort engasjement for jordvern lenge. Både som ordfører, som fylkestingsrepresentant, som stortingsrepresentant og nå som statsråd. Jeg har ofte omtalt matjord som hellig grunn.

Matjorda vår er gull verdt. Det er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon, både for oss i dag og for framtidige generasjoner, sa Olaug Bollestad I sitt innlegg i dag.

Av andre innledere var både statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Heidi Nakken, ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer og fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Den aller mest grunnleggende forutsetningen for et aktivt og framtidsretta norsk jordbruk og norsk matproduksjon er at vi tar vare på matjorda. Uten jord, ikke noe jordbruk, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad i sitt innlegg i dag. Foto: Torbjørn Tandberg