Historisk arkiv

Reindriften viktig for "Matnasjonen Norge"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindriften får en viktig rolle i oppfølgingen av strategien "Matnasjonen Norge". Næringen skal nå komme med konkrete innspill på mat- og reiselivsområdet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde møte med lederen for Markedsutvalget for reinkjøtt,  John Anders Lifjell 2. mars. Formålet med møte var å drøfte reindriftens involvering i oppfølgingen av strategien for Matnasjonen Norge. 

– Reindriftsnæringen er en naturlig og viktig del av Matnasjonen Norge, både på mat og reiselivsområdet. Matnasjonen Norge må bygges i fellesskap mellom næringen selv, det offentlige og frivillig sektor. Reindriftsnæringen, med sine unike ressurser, er en viktig aktør. Det er derfor nødvendig å få en dialog med aktører innen reindriftsnæringen om hvordan næringen aktivt kan bidra, og om hvilke utfordringer og muligheter som finnes, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Strategien legger bl.a. vekt på bygging av sterke mat- og reiselivsregioner. Som en oppfølging av strategien vil det i løpet av 2021 arrangeres regionale avsparks­konferanser.

Saken fortsetter under bildet.

Reineier og rein på vidda.
Reindriftsnæringen er en naturlig og viktig del av Matnasjonen Norge, både på mat og reiselivsområdet. Foto: Markesdutvalget for reinkjøtt, T. Gustavsen

I møtet ble Markedsutvalget utfordret på å komme med innspill på aktører innen reindriftsnæringen som kan fungere som kontaktpunkt med departementet i forbindelse med oppfølgingen av strategien. Ut over dette oppfordres alle aktører innen mat- og reiseliv til å ta en aktiv rolle, og få eierskap til utviklingen av Matnasjonen Norge basert på rammeverket som er trukket opp i strategien.

– Reindriften kan vise til mange spennende virksomheter både innenfor kjøtt- og reiselivsnæringen. Jeg vil særlig trekke frem Davvi Siida og Røros rein. Disse virksomhetene er utviklet over tid, i tråd med markedet, og er bygd på egen solid kunnskap og erfaring med utgangspunkt i egen reindrift. De har vært innovative, og har allerede mottatt flere priser og positiv oppmerksomhet som har skapt ringvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt. Erfaringene, som med denne type bedrifter, vil være viktig å ha med seg i oppfølgingen av matstrategien, sier leder av Markedsutvalget John Anders Lifjell.

Strategien for Matnasjonen Norge ble lagt frem 12. februar og er utarbeidet i samarbeid mellom de tre matdepartementene Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hensikten med strategien er å samle, og synliggjøre, politikk fra tre departementer i en felles ramme for å vise hvordan de henger sammen, og hvordan de kan gi opphav til vekst og verdiskaping.

Strategien har følgende fire innsatsområder:

  1. Produksjon av- og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet.
  2. Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet.
  3. Innovasjon og mangfold.
  4. Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging.