Historisk arkiv

Vi trenger flere kvinner i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For å styrke norsk landbruk, må vi også jevne ut kjønnsfordelingen. Kvinner har alt å bidra med i landbruket.

– Jeg heier på kvinner i landbruket med hele mitt hjerte. Gratulerer med dagen, og tusen takk for arbeidet dere gjør hver eneste dag. Vi trenger virkelig flere av dere og det er noe jeg jobber for, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Kvinner tilfører nye ideer og perspektiver som bidrar til næringsutvikling, nyskaping og et løft for økonomien. Derfor er det viktig å løfte frem kvinnene og de gode forbildene. Vi må skape gode møteplasser for kvinnelige bønder.

Diskuterte valg av utdanning med jenter på videregående

– Kvinner har alt å bidra med i landbruket, sa Anne Ims Langåsdalen. Anne går på Nome videregående skole og var en av ti jenter som deltok på et digitalt møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad onsdag 3. mars.

Anne Ims Langåsdalen går på Nome videregående skole og var en av ti jenter som deltok på et digitalt møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad onsdag 3. mars.
Anne Ims Langåsdalen går på Nome videregående skole og var en av ti jenter som deltok på et digitalt møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad onsdag 3. mars. Foto: Privat.

De ti jentene som deltok på møtet tar landbruksrelatert utdanning på videregående skole i de ulike fylkene. Sammen skulle de snakke om valg av utdanning, likestilling og kvinners plass i landbruket. Jentene hadde klare tanker om hva som kan bidra til at flere unge kvinner vil inn i landbruket. De pekte på at vi må satse på et norsk og bærekraftig landbruk som tar hele Norge i bruk, slik at unge tør og vil investere i landbruket. De la også vekt på kompetanseheving og å ta i bruk mer teknologi.

Nett-tv Vil flere unge kvinner satse på landbruket?

Se sendingen her

Se sendingen her

– Gode rollemodeller, et bærekraftig landbruk og mer kompetanseheving var gode og klare beskjeder fra jentene. Det er jeg helt enig med dem i, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Jeg er opptatt av å få kvinner inn i landbruket. Kvinnelige bønder trenger også gode velferdsordninger som fødselspermisjon, ferie og avløsere, og det er noe jeg også har prioritert i landbruksoppgjørene de siste årene, sier Olaug Bollestad.

Flere elver søker landbruksrelatert videregående

Fra 2015 til i dag har antall elever som går på naturbruk i videregående skole økt. Det er like mange jenter som gutter som går på naturbruk, når vi ser hele programfaget under ett. Blant elevene på landbruk og gartner på Vg2 har jentene vært i flertall siste fem årene. Blant elevene på landbruk på Vg3 er det flere gutter enn jenter, men jentene tar innpå. Andel jenter er nå 46 prosent. 

Flere menn eier fortsatt landbrukseiendom enn kvinner

I 1974 ble odelsloven endret. Da fikk kvinner og menn formelt like rettigheter til å overta norske gårdsbruk på odel. I dag går rundt 40 prosent av overdragelsene til kvinner. I Norge er det registrert rundt 180 000 landbrukseiendommene. Kvinnene eier 26 prosent av disse. I 2020 ble det registrert 36 591 personlige brukere i jordbruket. 16,5 prosent av disse er kvinner.