Historisk arkiv

Inntektsutvalget for jordbruket ønsker innspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen Solberg oppnevnte den 13. august et ekspertutvalg som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Les de første innspillene.

Ekspertutvalget som i dagligtale omtales som Inntektsutvalget, skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 1. juli 2022. Utvalget er i gang med sitt arbeid. De har allerede  gjennomført innspillsmøter med relevante organisasjoner og personer, men vil gjerne også få innspill fra flere.

Alle interesserte inviteres derfor til å sende inn skriftlige bidrag til e-postadressen:  inntektsutvalget@lmd.dep.no

Innkomne innspill vil offentliggjøres på denne nettsiden etter hvert som de kommer inn. Det vil være mulig å gi innspill til utvalgets arbeid fram til 31.12.2021. Når utvalgets arbeid er ferdig vil NOUen sendes ut på ordinær høring.  

Utvalgets mandat og sammensetning kan du lese her: