Historisk arkiv

Såfrø er kimen til klimatilpasset matproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge utbetaler en million kroner til plantetraktatens fond for fordelsdeling. Fondet støtter småbønder i utviklingsland til å bruke et mangfold av vekster. Såfrø tilpasset bønders lokale behov og ønsker er viktig for en bærekraftig matproduksjon.

Norges årlige bidrag til Fondet for fordelsdeling tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer omsatt  i jordbruket i Norge. Norsk landbruk takker slik for innsatsen som utføres av bønder i utviklingsland i å ta vare på plantemangfoldet.

Regjeringen løftet også såfrøsikkerhet som en viktig sak på FNs toppmøte om bærekraftige matsystemer i september. (lenke Seed security at the UN Food Systems Summit - regjeringen.no)

– Vi vil styrke småbønder i utviklingssamarbeid. Vi vil sette bønder i førersetet i såfrøsystem. Såfrøsikkerhet er avgjørende, sa statsminister Erna Solberg i sitt innlegg på toppmøtet. (lenke Food Systems Summit - regjeringen.no)

Norge har en lang tradisjon med å jobbe med såfrø og har gitt et bidrag til fondet for fordelsdeling hvert år siden etableringen av Svalbard Globale frøhvelv i 2008.

Såfrøsikkerhet er avgjørende for å sikre en global matproduksjon.
Såfrøsikkerhet er avgjørende for å sikre en global matproduksjon. Foto: Landbruks- og matdepartementet