Historisk arkiv

Det er klart for ØKOUKA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I en uke fremover feires mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon og landbruk, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. I midtpunktet står formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon. I Oslo arrangeres Økouka for niende gang med åpningsarrangement på Gartneriet på Bygdøy.

Ti samarbeidsorganisasjoner står bak arrangementene over hele landet. Disse er Økologisk Norge, Norges Bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Biologisk-dynamisk forening, Natur og ungdom, Framtiden i våre hender, Bondens marked, Spire og Geitmyra matkultursenter.

Økende etterspørsel

Landbruksdirektoratet har tidligere i år lagt frem rapporten "Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer 2021". De viser til en økende etterspørsel etter økologiske matvarer. Produksjonen av økologisk sau og lam, storfekjøtt, sau, lam og fjørfe har økt siden 2019. Det same har produksjonen og omsetningen av økologiske grønnsaker.. Produksjonen av økologiske matkorn var rekordstor det siste året. Økologiske egg har hatt en jevn produksjonsvekst over mange år.

Omsetningen av økologisk mat og drikke gjennom andre salgskanaler enn dagligvare har vært sterkt preget av covid-19-pandemien. Salget gjennom spesialbutikker har hatt størst økning i denne perioden. Det samme har salget gjennom et økende antall REKO-ringer og markedshager. 

Nettsiden til Økouka.
I en uke fremover feires mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon og landbruk, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Foto: Økouka