Historisk arkiv

FNs Toppmøte om matsystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FNs Toppmøte om matsystemer åpnet i New York torsdag og varer frem til fredag ettermidag.

FNs Generaldirektør Antonio Guterres understreket i sitt åpningsinnlegg alvoret for globale matystem. 811 millioner mennesker globalt var rammet av sult i 2020 og over 41 millioner er på grensen til sult. Klimaendringer endrer vekstforhold og Covid- 19 pandemien har forsterket fattigdom og økonomisk ulikhet. Ved inngangen til tiåret for handling for å nå FNs bærekraftsmål går utviklingen i feil retning. Guterres viste til forbererdelsesprosessen frem mot toppmøtet der over 100 000 mennesker i 148 land har bidratt til å fremme løsninger som kan bidra til fremgang med å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Statsminister Erna Solberg holdt Norges innlegg under møtet. Hun viste til at pandemien har aktualisert sammenhengen mellom dyre- plante og humanhelse og at En- Helse tilnærmingen derfor må være på topp av den globale agendaen. Videre viste hun til norsk innsats  blant annet med å redusere matsvinn, styrke klimatiltak, fremme mat fra havet og fremme sunt kosthold og ernæring. Et viktig budskap var norsk prioritering av småbønder i bistanden og å sikre at såfrøsystem møter bønders ulike behov og ønsker.

Statsminister Erna Solberg presenterte også det norske såfrø-initiativet i en video for  toppmøtets koalisjon for null-sult.

Statssekretær Widar Skogan og statssekretær Aksel Jakobsen ønsket velkommen til de norske representantene som fulgte toppmøtet digitalt. Statssekretær Widar Skogan la blant annet vekt på at den norske dialogen om matsystemer som ble holdt før sommeren var et viktig bidrag til å forstå bærekraftige matsystemer i en nasjonal kontekst og diskutere løsninger basert på en helhetlig forståelse av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Videre viste han til regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030- Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening, som viktig for å fremme bærekraftige matsystemer nasjonalt og globalt.