Historisk arkiv

Matfestivalen Matlarm blir arrangert 23.-25. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Matlarm er ein matfestival i Oslo for og med norske småskalaprodusentar. Festivalen blir arrangert på fleire restaurantar. Det er fagdag, matkino og idéinkubator. Det blir lagt spesielt vekt på møte mellom produsentar og kokkar/serveringsstader.

Matlarm er eit alternativ til Matstreif, som heller ikkje i år kan bli arrangert, mellom anna pga korona-situasjonen. HANEN, med støtte frå Innovasjon Norge er arrangør. HANEN er organisasjon for verksemder innan bygdeturisme, gardsmat- og innlandsfiske.

Logo Mat*Larm
Foto: Mat*Larm