Historisk arkiv

Norsk mathvete som trosser regn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Klimaendringene gir våtere og varmere høstvær. Aksgroing i hveteåkeren ved forsinka innhøsting er et økende problem for kornbøndene. Hveten mister matkvaliteten når kornet i akset begynner å gro før tresking.

Prisen på mathvete ligger 15-20 prosent over prisen for hvete til fôr. Derfor er det viktig å oppnå matkvalitet på kornet ved innhøsting. Dersom akset spirer, vil hveten kun være egnet til fôr og bonden taper inntekter. Det er derfor viktig å utvikle hvetesorter som tåler et klima med varme og våte høster.

Graminor jobber i prosjektet SproutResist sammen med fire prosjektpartnere for å skape nye teknikker som skal gjøre mathveten mer motstandsdyktig mot aksgroing. Det innebærer å studere de genetiske mekanismene som påvirker aksgroing, og å videreutvikle teknologiske verktøy og metoder som kan tas i bruk i hvetesortsutviklingen. Forskerne vil samle inn data fra hvetepartier som blir levert av norske bønder til kornmottakene fra ulike år og geografiske områder. Målet er å finne bedre modeller for å velge ut hveten som er mest motstandsdyktig mot aksgroing ved flere ulike miljøer. Dette vil kunne gi økt produksjon av mathvete i Norge, og dermed styrke lønnsomheten til kornbonden. Den norske selvforsyningsgraden av mathvete vil kunne øke og gi redusert mathvete-import.

Hvete i august.
Graminor jobber i prosjektet SproutResist sammen med fire prosjektpartnere for å skape nye teknikker som skal gjøre mathveten mer motstandsdyktig mot aksgroing. Foto: Landbruksdirektoratet

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til jord- og hagebruksnæringen i Norge. Graminor samarbeider med en rekke ulike institusjoner i Norge og i utlandet for å lære om og ta i bruk ny teknologi som kan forbedre og effektivisere utviklingen av nye plantesorter for den norske bonden.

SproutResist er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Graminor, Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Nofima og Strand Unikorn. Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR), Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og industribedriftene.