Historisk arkiv

Revidert handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Planen gjelder i perioden 2021–2025.

Handlingsplanen gir en oversikt over status på området, og fastsetter mål og tiltak for å redusere avhengigheten av plantevernmidler, og risikoen for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø.

– Det har vært arbeidet målrettet og godt over flere år med å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler og redusere risikoen for negative helse- og miljøeffekter ved bruk slike midler i norsk landbruk. Vi har dyktige produsenter, et velfungerende rådgiverapparat og tunge kunnskapsinstitusjoner. Det legger et godt grunnlag for å nå målsetningene på dette området, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Handlingsplanen som gjelder for perioden 2021–2025, er en revidert utgave av planen som gjaldt i perioden 2016–2020. For 2022 er det avsatt kr 12 millioner kroner for å følge opp Handlingsplanen. Landbruksdirektoratet har ansvar for å utlyse midlene og for å behandle prosjektsøknader. Mattilsynet bidrar i vurderingen av søknader.

– Det er fortsatt en rekke utfordringer å ta tak i. Jeg er opptatt av at arbeidet skal prioriteres, og handlingsplanen vil bli et viktig redskap. Vi må rette innsatsen inn mot flere områder som integrert plantevern og utvikling av alternative metoder til kjemiske plantevernmidler. Der det må brukes kjemiske midler er riktig bruk viktig. Presisjonssprøyting og ny teknologi vil også være sentrale grep, sier landbruks- og matminister Bollestad.

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025.
Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025