Historisk arkiv

Tilleggsforhandlingene med jordbruket settes på pause

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staten har i dag meddelt jordbruket at tilleggsforhandlingene må sluttføres på et senere tidspunkt.

Staten har vurdert grunnlags­materialet og jordbrukets krav. Budsjettnemnda for jordbruket har pekt på at det er stor usikkerhet om tallene. Usikkerheten om kostnadsutviklingen fremover og den politiske situasjonen gjør at de påbegynte tilleggsforhandlingene bør sluttføres på et senere tidspunkt.

– Regjeringen startet tilleggsforhandlinger med sikte på å bli enige med jordbruket om en kompensasjon for økte kostnader. I lys av det kommende regjeringsskiftet, mener jeg det er ryddigst at forhandlingene sluttføres på et senere tidspunkt i et så viktig spørsmål som bondens inntektsmuligheter, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.