Historisk arkiv

Etterbevilger til Statens naturskadeordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Store erstatningsutbetalinger etter de siste års naturskader gjør det nødvendig å øke bevilgningen til Statens naturskadeordning. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 31 millioner kroner.

– Den statlige naturskadeerstatningsordningen er viktig som en grunntrygghet for grunneiere og matprodusenter. De store naturskadene de siste årene gjør det nødvendig å øke bevilgningen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Flere stormer og flommer de siste årene har medført ekstraordinært store erstatningsutbetalinger både i 2012 og 2013. Også siste års flom på Østlandet førte til store ødeleggelser, spesielt i Oppland og Hedmark, men også i Buskerud og Vestfold.

Nye prognoser for erstatninger som vil komme til utbetaling over Statens naturskadeordning i 2014 etter de siste års naturskadehendelser, fører til økt bevilgningsbehov. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til naturskadeerstatning med 31 millioner kroner, til i underkant av 217 millioner kroner.