Historisk arkiv

Erstatninger ved avlingsskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2014

I 2013 var det betydelig større avlingsskader i jordbruket enn ved et normalår. Det var også betydelige overvintringsskader på eng over store deler av landet.

Over ordningene på jordbruksavtalen som går til erstatninger ved klimabetingede avlingskader og tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng, ble det derfor også et betydelig høyere forbruk enn normalt. Fordi flere av sakene ikke ble ferdigbehandlet i 2013, men kommer til utbetaling i 2014 har regjeringen økt bevilgningen fra 72 til 87 millioner kroner.