Historisk arkiv

Enighet om jordbruksavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag og staten har i dag inngått jordbruksavtale. Avtalen gir grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3,75 prosent fra 2015 til 2016.

Jordbruksavtalen for 2015-2016 har en økonomisk ramme på 400 mill. kroner. Det er finansiert med 315 mill. kroner i økte målpriser, 45 mill. kroner i økt bevilgning over statsbudsjettet, 10 mill. kroner i økt verdi av jordbruksfradraget og 30 mill. kroner i overførte midler fra 2014. 

Nett-tv Pressekonferanse LMD

Se sendingen her

Se sendingen her

3,75 prosent

Rammen legger grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3,75 prosent fra 2015, før oppgjør, til 2016. Med grunnlag i oppgjørene som er gjennomført for lønns­mottager­ne for 2015, er det sannsynlig at dette er en høyere inntektsvekst enn lønnsmottagerne vil oppnå i 2016. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst per årsverk på 12,75 prosent fra 2014 til 2016. Det er om lag det dobbelte av prognosen for lønnsmottagerne. 

Endringer ligger fast

Jeg beklager at Norsk Bonde- og Småbrukarlag har valgt å bryte årets jordbruksforhandlinger, og dermed si nei til et tilbud som vil gi bøndene muligheter for inntektsøkning som er langt større enn det andre grupper kan regne med, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Jeg er tilfreds med at vi i år inngår avtale med Norges Bondelag. Med dette ligger de store endringene fra fjorårets jordbruksoppgjør, der heltidsbonden og de som produserer mye mat ble styrket, fast , sier Listhaug.

- Jeg er glad for at vi gjennom årets jordbruksavtale får gjennomført 14 nye forenklingstiltak, blant annet fjernet noen tilskuddsordninger. Ikke minst gjelder det fraktutjevningsordningen for pelsdyrnæringen. Jeg er også fornøyd med at vi skal starte en skikkelig opprydning i gjengrodd kulturlandskap på Vestlandet , sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Økonomisk ramme for jordbruksavtalen 2015-2016

 

 

Mill. kroner

Netto endring i målpriser fra 01.07.15

315

Endret bevilgning på kap. 1150 i 2016

  45

Overførte midler fra 2014

  30

Endret verdi av jordbruksfradraget

  10

SUM

400

130 kroner pr år for en gjennomsnittshusholdning

Effekten på forbruker­prisene av målprisendringene vil bli om lag en kvart prosent, eller vel 130 kroner pr år for en gjennomsnittshusholdning. Næringsmiddel­indu­striens konkurransekraft ivaretas i en situasjon med lave priser i Europa. Prisen på råvarer til kraftfôr holdes uendret. Dette er viktig for distriktsjordbruket.

Andre tiltak