Historisk arkiv

Nett-TV: Næringsministeren presenterer eierskapsmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nett-TV