Historisk arkiv

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 15. juni 2014.

Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. At anskaffelsene overstiger terskelverdiene innebærer at den omfattes av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser, noe som blant annet betyr at anskaffelsen må lyses ut i hele EØS-område.

I tråd med tidligere praksis er de norske terskelverdiene avrundet nedover til nærmeste 50 000 kroner. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet ned til nærmeste 500 000 kroner.

Her finner du oversikt over de justerte terskelverdiene. Som det fremgår av oversikten innebærer justeringene kun små endringer. Vi gjør særlig oppmerksom på at terskelverdien for kjøp av varer og tjenester reduseres fra kr 1 600 000 til kr 1 550 000 (gjelder ikke for sentrale statlige myndigheter hvor terskelverdien på 1 000 000 er uendret).

Den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner blir stående.