Historisk arkiv

Norge innfører restriktive tiltak mot Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det er i statsråd i dag vedtatt at Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets folkerettsstridige handlinger i Ukraina.

Det er i statsråd i dag vedtatt at Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets folkerettsstridige handlinger i Ukraina. 

Russland har annektert Krim-halvøya ulovlig, og fortsetter å destabilisere og trappe opp konflikten i Øst-Ukraina, til tross for sterkt internasjonalt press om å bidra til det motsatte. Russland har vist at de er villige til å bruke makt for å hevde sine interesser, og dermed skapt en svært alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. 

Som et lite land har Norge en grunnleggende interesse av at internasjonale spilleregler respekteres, og det er viktig at vi er på linje med våre allierte når vi reagerer på Russlands handlinger. 

Tiltakene innebærer blant annet at det innføres eksportlisens på utvalgt teknologi ved eksport til Russland. Det er forbudt å eksportere teknologi til bruk i dypvanns oljeleting og -produksjon, arktisk oljeleting og -produksjon eller i skiferoljeprosjekter i Russland.

- Vi vil så raskt som mulig kartlegge hvordan tiltakene påvirker norsk næringsliv. Norge har en stor industri innen en av sektorene vi nå innfører et eksportforbud på, som også er av stor interesse for russisk side. Vi er opptatt av at Norges tiltak også rammer russisk industri, sier næringsminister Monica Mæland. 

Russland innførte 7. august importforbud på en rekke matvarer som svar på at vestlige land, herunder Norge, har innført restriktive tiltak mot Russland. Importstans til Russland av matvarer rammer norsk sjømatnæring. Departementet jobber nå i tett dialog med næringen med tiltak for å begrense skadevirkningene. 

Nærings- og fiskeridepartementet vil invitere representanter for næringslivet til et informasjonsmøte i departementet. Utenriksdepartementet har etablert en servicetelefon for næringslivet der man kan få informasjon om de restriktive tiltakene.