Historisk arkiv

Nyheter

TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.

- God omstillingsevne har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri. I møtet fremhevet jeg betydningen av rammevilkår som legger til rette for at bedrifter kan gjøre nødvendige tilpasninger til endringer i teknologi, etterspørsel og globale konkurranseforhold, sier næringsminister Monica Mæland.

Italias næringsminister Federica Guidi var vertinne for møtet i Milano, hvor mange land tok opp behovet for en tydeligere og bedre koordinert næringspolitikk i EU for å skape vekst i økonomien. Næringslivets evne til å konkurrere internasjonalt påvirkes av mange ulike politikkområder, som tilgang til kapital, miljø og offentlige anskaffelser. EUs regelverk må utformes slik at det ikke blir unødvendig komplisert for bedrifter å utvikle og markedsføre nyskapende varer og tjenester.

Forhandlingene mellom EU og USA om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP), og hvordan TTIP vil påvirke EUs fremtidige næringspolitikk, sto også på dagsordenen i Milano.

- Dersom EU og USA blir enige om en omfattende avtale, vil dette kunne sette en standard for internasjonal handel. Norge deltar ikke i TTIP-forhandlingene, men vi følger prosessen nøye. Hva som blir utfallet av de pågående forhandlingene er det for tidlig å si noe om, men ettersom EU og USA er Norges viktigste handelspartnere er det sannsynlig at TTIP vil få virkninger også for norsk næringsliv, sier Mæland.