Historisk arkiv

Fullmakt til innhenting av hybridkapital i SAS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen fremmer forslag om fullmakt fra Stortinget vedrørende hybridkapital i SAS.

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon for Stortinget. Der bes det om at Nærings- og fiskeridepartementet på generalforsamling i SAS kan stemme for at selskapet kan hente inn såkalt hybridkapital, dersom styret i SAS skulle fremme et slikt forslag.

Hybridkapital er finansielle instrumenter som har både egenkapital- og gjeldskomponenter.

Les hele proposisjon her: SAS AB – innhenting av hybridkapital.