Historisk arkiv

Nyheter

Startskudd for grønne investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Torsdag markerte næringsminister Monica Mæland oppstarten av en av Norge største industriinvesteringer på flere år. Omstilling og grønne løsninger er stikkord for prosjektet.

Yara bygger ut produksjonen på Herøya i Porsgrunn. I høst ble det kjent at selskapet skal investere 2,25 milliarder kroner. Investeringen er en av de største i fastlandsindustrien de siste årene.

 

- Norsk økonomi trenger flere ben å stå på.  Vi må omstille oss, og derfor er Yaras grønne investeringer på Herøya så viktig, sier næringsminister Monica Mæland.

Åpnet testfabrikk

Mesteparten av pengene går til en ny salpetersyrefabrikk. Utslippene av klimagasser vil reduseres betydelig, og den nye fabrikken vil ifølge Yara bli blant verdens mest miljøvennlige.

Yara jobber også med å utvikle nye forretningsområder. Blant annet har selskapet investert 100 millioner kroner i tre nye testfabrikker. Målet er å utvikle bedre miljøteknologi.

- Yaras nye testfabrikk er et stjerneeksempel: Forskning og utvikling skjer i regi av og i selve bedriften. Her kombinerer Yara tradisjonell produksjon med ny og grønnere industri, sier Mæland.

Får prosjektstøtte

Yara får støtte til prosjektet fra Miljøteknologiordningen. Til hovedinvesteringen har selskapet også fått penger fra Enova og Innovasjon Norge.

- Klimautfordringene gjør at vi må satse på miljøvennlige løsninger. Mange av løsningene ligger nettopp i næringslivet. Fra regjeringens side skal vi bidra med gode programmer og ordninger, slik at vi sammen kan legge til rette for omstilling og et grønt skifte, sier Mæland.