Historisk arkiv

Diskuterte digital økonomi i Riga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Dilek Ayhan (H) møtte EUs næringsministre i Riga for å diskutere hvilke tiltak som bør prioriteres for at bedrifter i Europa skal utvikle og ta i bruk digitale løsninger.

- Digital teknologi vil være avgjørende for norske bedrifters fremtidige konkurranseevne. Dersom vi skal lykkes med å utvikle et digitalt indre marked må vi prioritere IT-kompetanse i arbeidsstyrken og robuste nettverk for elektronisk kommunikasjon i Europa, sier Ayhan.

Ayhan er avbildet med direktør John Higgins i DIGITALEUROPE (til venstre) og generalsekretær Arnaldo Abruzzini i EUROCHAMBRES.
Direktør John Higgins i Digitaleurope, statssekretær Dilek Ayhan (H) og generalsekretær Arnaldo Abruzzini i Eurochambres. Foto: Einar Døssland, NFD.

Ayhan møtte EUs næringsministre i Riga 26.-27. mars under EUs uformelle konkurranseevneråd.

Møtet ble ledet av Latvias økonomiminister Dana Reizniece-Ozola. Visepresident i Europakommisjonen Andrus Ansip ba om innspill til strategi for Det digitale indre marked, som kommisjonen vil legge frem i mai.

Kommisjonen vil i mai foreslå tiltak for digitalisering av industrien og digitalt entreprenørskap.