Historisk arkiv

Hovden Fiskeindustri får gjennomføre prøveprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Hovden Fiskeindustri AS tillatelse til å gjennomføre et prøveprosjekt for mottak av fisk.

Forsøkene vil bli utført med bistand fra Nofima, og har i tillegg en prosjektgruppe bestående av Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norges Råfisklag.

- Gjennom veiing av fisken både i rund og sløyd tilstand, i et elektronisk ikke manipulerbart system, håper vi å få fram konkrete data som kan danne grunnlag for å utvikle nye moderne mottaks-, innveiings- og kontrollsystemer ved mottak av fisk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Prøveprosjektet vil gå over ett år, og skal evalueres etter utløpet av prøveperioden.