Historisk arkiv

Mæland mottok ny maritim rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fartsområdeutvalget leverte i dag sin tilleggsrapport til næringsminister Monica Mæland.

- Regjeringen jobber med en ny maritim strategi. Fartsområdeutvalget kommer med viktige innspill til arbeidet vårt, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsminister Monica Mæland sammen med Hans Jacob Bull, professor og leder av Fartsområdeutvalget og Harald SOlberg, viseadm. direktør i Rederiforbundet.

Stadig færre skip seiler under norsk flagg. Dette er bakgrunnen for at regjeringen våren 2014 satte ned fartsområdeutvalget. Fartsområdeutvalget leverte sin innstilling til næringsministeren i september 2014. Samme høst fikk det  mandat til å lage en tilleggsutredning. Fredag mottok næringsministeren de nye forslagene.

I tilleggsutredningen har utvalget sett på mulighetene til å øke antall skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) for den delen av flåten som går i utenriksfart. Utvalget har også vurdert hvordan vi kan få flere norske sjøfolk på NIS-skip.

Utvalget mener den negative utviklingen i antall skip i NIS gir stor grunn til bekymring. NIS risikerer å forvitre som register hvis vi ikke tar grep nå, ifølge utvalget.

Utvalget konstaterer at det er et stort potensial for innflagging til NIS av skip som opererer i utenriksfart. Dette gjelder skip  som verken er omfattet av dagens fartsområdebegrensninger eller de oppmykninger som foreslås i fartsområdeutvalgets innstilling levert i september 2014.  

Utvalget har særlig sett nærmere på to spørsmål:

Hvordan fremme sysselsetting av norske sjøfolk i NIS?

Utvalget foreslår at det etableres en egen nettolønnsordning tilpasset NIS i utenriksfart, som erstatter dagens refusjonsordning. Den gir tilskudd fra første sjømann. Samtidig stilles det krav til at det knyttes opplæringsstillinger til ordningen.

Hvordan styrke konkurranseevnen til NIS som register?

For å styrke konkurranseevnen til NIS-registeret, foreslår utvalget en rekke tiltak knyttet til service, brukervennlighet, markedsføring samt reduksjon av nasjonale særkrav.

Les rapporten her.