Historisk arkiv

Nærings- og fiskeridepartementet søker nye KOFA-medlemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2019.

Les mer om vervene her.