Historisk arkiv

Nyheter

Næringsministeren inviterer til innspillskonferanse om reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Monica Mæland inviterer til åpen innspillskonferanse om reiselivspolitikk mandag 15.juni klokken 12:00 – 15:00 på Munchmuseet i Oslo.

Det skal lages en melding til Stortinget om reiseliv. Næringsministeren er opptatt av å legge til rette for økt konkurransekraft i den norske reiselivsnæringen. Hun ønsker innspill fra reiselivsnæringen når det gjelder problemstillinger knyttet til forvaltningen av viktige innsatsfaktorer for reiselivsnæringens virksomhet, fremtidig utvikling av reiselivsnæringen og arbeids- og ansvarsdeling mellom offentlig og privat sektor i reiselivspolitikken. I denne forbindelse inviterer næringsminister Monica Mæland til åpen innspillskonferanse om reiselivspolitikk mandag 15.juni klokken 12:00 – 15:00 på Munchmuseet i Oslo.

Program:

  • Velkommen, statsråd Monica Mæland
  • Forberedte innlegg fra reiselivsnæringens organisasjoner
  • Innspill fra salen
  • Avslutning, statsråd Monica Mæland

Moderator: Arne Hjeltnes

Det er begrenset plass i lokalet, og vi ber derfor om påmelding til denne adressen https://response.questback.com/innovasjonnorge/reiselivsinnspill/