Historisk arkiv

Ny konkurranseklagenemnd til Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- En uavhengig klagenemnd for konkurranse har lenge vært etterspurt fra næringslivet, og bidrar til å styrke bedriftenes rettsikkerhet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har besluttet å opprette en uavhengig konkurranseklagenemnd, i tråd med Sundvolden-erklæringen. Det nye klageorganet etableres i Bergen, der det finnes et solid og godt fagmiljø på konkurranserett og økonomi å trekke på.

- Vi ønsker en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven. En uavhengig klagenemd vil styrke Konkurransetilsynet selvstendighet. Dette er et sentralt mål i regjeringens konkurransepolitikk, sier næringsminister Monica Mæland.

Etableringen av nemnda vil skje i løpet av andre halvdel av 2016. Regjeringen vil utrede om den nye nemnda på sikt kan fusjoneres sammen med andre klagenemnder.

- Regjeringens mål med denne prosessen er å sikre sterke klageorgan for næringslivet, men vi ønsker også å rydde i en jungel av nemnder, sier næringsministeren.

Den nye klagenemnda skal overprøve de vedtak fra Konkurransetilsynet som i dag behandles i Nærings- og fiskeridepartementet, samt de vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene.

Samtidig oppheves dagens ordning med at Kongen i statsråd kan overprøve konkurransemyndighetenes vedtak på politisk grunnlag.