Historisk arkiv

Ny strategi for det indre marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen kom i dag med sin nye strategi for det indre marked. Strategien skal bidra til økt vekst, sysselsetting og investeringer i Europa.

For å lykkes med det er et fungerende indre marked sentralt. EU er Norges største handelspartner. Vi er en del av EUs indre marked og denne strategien får direkte betydning for oss.

Strategien «Upgrading the Single Market: More Opportunities for People and Business» er en del av Juncker-kommisjonens plan for en videreutvikling av det indre marked. Den omfatter handel med varer og tjenester, offentlige innkjøp, bedriftsetableringer og utfordringer knyttet til nye forretningsmodeller innen tjenestesektoren. Eksempler er taxi- og overnattingstjenester.

- Norge og ikke minst norsk næringsliv er gjensidig avhengig av at Europa lykkes i satsingen på økt økonomisk vekst. Vi har gitt innspill til strategien underveis. Nå skal vi se hvordan vi kan bidra til et felles løft for det indre marked, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Strategien består av tre hovedsatsinger:

1)      Skape muligheter for forbrukere og næringsliv.
2)      Inspirere og legge til rette for modernisering og innovasjon.
3)      Sikre etterlevelse av regelverket.

Under disse satsingene finnes det mange konkrete tiltak som Europakommisjonen og EØS-landene vil følge opp. Strategien går på tvers av sektorer og knyttes til flere andre initiativer, som strategien for det digitale indre marked fra mai i år, og arbeids- og mobilitetspakken som legges frem i desember.

Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt arbeidet med indre markedsstrategien tett. Norge ga i sommer, sammen med de andre EØS/EFTA-landene, et innspill til Europakommisjonen.

 Les hele strategien med tilhørende dokumenter på Europakommisjonens hjemmesider.